Uzvedības un godīgas spēles kodekss

Hokeja skolas “Dinamo”

UZVEDĪBAS un GODĪGAS SPĒLES KODEKSS

(Code of Conduct and Fair Play)

 

Šī dokumenta mērķis ir noteikt hokeja skolas „Dinamo” audzēkņu un viņu vecāku uzvedības un attieksmes standartus, lai veicinātu hokeja skolas pamatprincipu ievērošanu.

Hokeja skolas “Dinamo” darbības pamatprincipi un vērtības:

1) Noteikumi un disciplīna;

2) Komandas gars un savstarpēja cieņa;

3) Godīga spēle un „Dinamo” vārda reputācija.

 

Spēlētāju uzvedības un godīgas spēles kodekss

→  Hokeju mēs spēlējam prieka pēc. Mēs mīlam šo spēli.

→  Mēs esam komanda – cienām, atbalstam un aizstāvam savus komandas un kluba biedrus gan hokeja laukumā, gan ārpus tā.

→ Respektējam trenerus un kluba vadību, uzmanīgi uzklausām instrukcijas un pildām norādījumus. Mēs apzināmies, ka treneri un vadība ir šeit, lai palīdzētu sasniegt labākus rezultātus, tāpēc mēs  neapšaubām viņu lēmumus.

→  Treniņos mēs smagi strādājam, lai uzlabotu savas prasmes. Mācamies un ievērojam spēles noteikumus.

→  Komanda un ikviens no mums ir disciplinēti:

–        Uz treniņiem un spēlēm vienmēr ierodamies laicīgi un ar visu nepieciešamo ekipējumu;

–        Nelietojam rupjus un aizskarošus vārdus ne hokeja laukumā, ne ārpus tā;

–        Spēļu laikā tiek pildīti trenera norādījumi, uz spēlētāju soliņa valda kārtība.

→  Mēs spēlējam godīgu spēli, cienām savus pretiniekus un neapstrīdam tiesnešu lēmumus. Tikai treneris un komandas kapteinis var diskutēt ar tiesnešiem.

→  Sportiskais gars komandā valda gan uzvarās, gan zaudējumos. Mēs vēlam veiksmi pretiniekiem, apsveicam uzvarētājus un mācamies no savām kļūdām.

→  Skolā mums ir labas un teicamas sekmes, t.i.,  vidējā atzīme nav zemāka par  „6”. Mums    nav pieņemama neapmienoša uzvedība, kā arī neattaisnoti kavētas stundas.

→  Treniņu, spēļu un citas uzturēšanās vietas (viesnīcas, autobusi u.c.) vienmēr tiek atstātas tīras un kārtīgas.

→  Mums ir svarīga „Dinamo” vārda labā slava, tāpēc mūsu uzvedība vienmēr ir pienācīga (kārtīga, pieklājīga).

 

Vecāku uzvedības kodekss

→ Mēs apzināmies, ka mūsu bērni spēlē hokeju sava prieka pēc, nevis mūsu vēlmju vai ambīciju dēļ.

→  Mēs mācām saviem bērniem spēlēt pēc noteikumiem, neradīt konfliktus, būt disciplinētiem, cienīt savus komandas biedrus un pretiniekus, respektēt trenerus un amatpersonas.

→  Mēs apzināmies, ka esam piemērs saviem bērniem, tāpēc mūsu rīcība, uzvedība un  izteicieni nedrīkst būt rupji, aizskaroši vai nievājoši. Mēs kontrolējam savas emocijas.

→  Mums ir svarīga drošība, tāpēc mūsu bērniem vienmēr ir atbilstošs hokeja ekipējums. Mēs nekad neaicinām spēlēt rupju, netīru spēli. 

→  Mēs atbalstam komandu gan veiksmēs, gan neveiksmēs. Mēs kliedzam par komandu nevis uz komandu.

→  Mēs saprotam, ka ikviens mācās no kļūdām, tāpēc esam pacietīgi un emocionāli atbalstam savus bērnus un komandu, ja viņiem tas nepieciešams.

→  Mēs apzināmies, ka primārās ir kluba un komandas intereses, nevis individuālās, tāpēc mēs atbalstam un respektējam treneru un kluba vadības lēmumus.  Esam atvērti un sniedzam palīdzību, ja tāda tiek lūgta.

→ Mēs esam toleranti, tāpēc publiskajā telpā neizplātam negatīvu informāciju ne par savu klubu, ne par citiem klubiem vai spēlētājiem. 

→  Drošība, cieņa, godīga spēle un prieks ir mūsu prioritāte!

 

Šo noteikumu neievērošanas gadījumā, pēc treneru vai kluba vadības ieskatiem, spēlētāji var tikt disciplināri sodīti, piemēram: izraidot no treniņa, aizraidot no nometnes, neļaujot piedalīties spēlē vai turnīrā.

Treneriem un kluba vadībai ir tiesības periodiski pieprasīt izdruku no E-klases vai skolas izziņu par audzēkņa sekmēm un uzvedību. Nepietiekami labu sekmju vai neapmierinošas uzvedības dēļ, audzēknim var tik piemērotas soda sankcijas.

Vairākkārtēju pārkāpumu rezultātā spēlētājs var tikt izslēgts no hokeja skolas „Dinamo”. Lēmumu par izslēgšanu pieņem kluba vadība un treneri.

 

Vecākiem, kuri pārkāpj vai neievēro šos noteikumus, var tikt liegta iespēja braukt līdzi komandai uz turnīriem. Lēmumu šinī jautājumā pieņem kluba vadība un treneris, balstoties uz komandas un bērnu interesēm.

banner-11
banner-18
banner-12